Quick Links

Management


BOARD OF TRUSTIES
 

No.

Name

Designation

Occupation

Contact Detail

Photograph

1

Shree Atulbhai Ameresy

President

 

 

2

Smt. Rashmiben Ameresy

Trustee

 

 

3

Smt. Kanakben P. Sanghavi

Trustee

 

 

4

Shree Chandrakantbhai M. Sanghavi

Trustee

 

 

5

Shree Shantibhai Goradiya

Trustee

 

 

6

Dr.Dineshbhai Goradiya

 

 

7

Shree Natvarlal Meheta

 

 

8

Shree Arvindbhai Balkrushana Sanghvi

 

 

9

Dr. Pushpshenbhai Kapadiya

Chairman

 

 

10

Shree Bharatbhai Joshi

Member

 

 

11

Shree Revubhai Joshi

Member

 

 

12

Shree Ukabhai Vaghasiya

Member

 

 

13

Shree Pradeepbhai Joshi